https://cdn.zochil.shop/64897124-a1ec-4138-af61-5c7702890915_t1500.jpg
https://cdn.zochil.shop/64897124-a1ec-4138-af61-5c7702890915_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/4f9a23d9-7001-4619-ae12-b476365eebfa_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/ed7a7368-c5f8-4cf2-8a8f-8ded40318352_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/d3a25132-8c22-40e7-a143-c4307099aa92_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/42a40f46-02c5-4891-a8bc-bd01ce034873_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/ddcf8520-4e55-410a-9519-69633b1fafc2_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/77ceccdb-1d3a-4935-9315-95e36a54cbd4_t700.jpg
https://cdn.zochil.shop/95ec5aa1-f549-4d88-a905-7964edbb8c93_t700.jpg

Nandin Clothing

Silver/ Black Wrap

100,000₮

Дэлгэрэнгүй

Хэмжээ

Xs-M size: 62 кг хүртэл таарна. 

L: 72 кг хүртэл таарна.

Ардаа мөрний хэмжээ тохируулагчтай. Зүүн дотор талд байх нүх рүү эсрэг талын уяагаа хийж өөртөө тааруулан бүсэлж өмсөнө.


Хүргэлт нь 96 цагийн дотор залгаж байгаад очно.

Дэлгэрэнгүй

Хэмжээ

Xs-M size: 62 кг хүртэл таарна. 

L: 72 кг хүртэл таарна.

Ардаа мөрний хэмжээ тохируулагчтай. Зүүн дотор талд байх нүх рүү эсрэг талын уяагаа хийж өөртөө тааруулан бүсэлж өмсөнө.


Хүргэлт нь 96 цагийн дотор залгаж байгаад очно.

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.